Dalavagnen, totalvikt 1300 kg, maxlast 680 kg.

Böckmann, totalvikt 2000 kg, maxlast 1110 kg.

Under hösten 2021 startar Denans Gård, Denan Sweden AB uthyrning av hästtransporter.

Dalavagnen, totalvikt 1300 kg, maxlast 680 kg.

Böckmann, totalvikt 2000 kg, maxlast 1110 kg.

Även uthyrning av båtsläp, biltransportsläp och vanlig släpvagn (gallersläp).